English


陳丙光,字守仁,號友篪、文虎,別署退之、虎生阿炳,1938戊寅虎年出生于香港,原籍廣東東莞,自幼天資穎悟,風神俊朗,先從其五伯父石如習書法,讀古文。中學畢業後,于香港師從趙少昂習畫,畫風宗嶺南二高。

五十年代修弟子禮于國畫大師南海曇殊居士從心先生鄧芬之門,禮延于香港新界元朗壽如堂闢室開尊,調弦弄墨,昕夕論藝,寒暑無間,深愜乃師之性,盡獲心法之傳,許為得意弟子。更嘗隨曇殊師及金石書法名家羅叔重等穿梭港澳,參加文化聚會,出席雅集交流,藝術視野更為開闊。

1958 戊戌之秋,展藝于香港九龍半島美麗華畫廊,啼聲初試,藝文界人士交相讚譽。

1962 壬寅年,與駱曉山聯展于香港龍岡總會畫廊。

1963 癸卯年間,丙光遠涉重洋,遍遊歐洲古國,先觀光于英倫三島,繼而暢遊藝術之都法國巴黎,欣賞博物館名畫,復觀覽聖母院外之畫坊,旋往古代藝術名都羅馬,于憑弔古代廢墟之餘,亦遊于藝術精華薈萃之大教堂及藝術館,暢遊意大利後,再漫遊德、奧、瑞士等名都以及歐陸名勝風光,吸收自然天地間之靈秀及人文景物之奇偉。

1965 乙巳秋再與駱曉山、陳琳及丘炳良于香港大會堂舉行四人聯展,甚獲藝壇賢達之好評。

1966 丙午年間,丙光再次踏足歐洲英、法、意、瑞諸國,歷時半載,以求有助於藝術之創作。

1969 己酉,丙光挑選其作品凡四十餘幀,編印成《壽如堂書畫篆刻集》,用作紀念其母親逝世三十周年。名家丁衍庸、駱曉山、劉秉衡等為其寫序,葉公超題簽。

六十年代陳與司徒奇、丘炳良等創立鄉村畫會于香港新界上水。

1972 壬子二月與鄉村畫會四位菁英丘炳良、鄭嵩、陳秋言及何百里等于香港大會堂舉行聯展,並出版鄉村畫友集。

1973 癸丑八月參加先師曇殊居士鄧芬逝世十周年紀念遺作欣賞雅集,並于一九七六年一月于澳洲出版《曇殊居士畫集》。

陳丙光作品曾展出于美國、澳洲、南韓、新加坡、台灣、荷蘭、瑞典、香港、南京、廣州等地,屢獲藝文界好評。

2009 出任鄧芬藝術基金會榮譽會長,積極參與推廣乃師曇殊居士鄧芬之藝術。